Tarieven

 

 

Per 1 januari 2024        Zijn de Vrije – Prijzen  in de Mondzorg   Niet  meer van kracht.

De prijzen zijn  opnieuw  vastgesteld door de overheid.

Nieuwe Manier:     (2024) Alles maar 1 code voor vulling (wit) composiet

                           1 vlakvulling (Wit) (Composiet) va V91 € 56,32   

                            Verdoving                                         A10    € 17,60         Totaal € 73,92

Ook in   2024       Blijven Wij Zeer scherp in prijs !!

Zie tandartstarief 2024 op     NZa    ingewikkelde zorg. 

prestatie Omschrijving Techniek  Uw prijs
* Materiaal en / of techniekkosten: Bij een aantal prestaties kunnen NAAST het standaardtarief Kosten voor materiaal EN techniekkosten bij komen. Deze prestaties zijn bekend: Dit zijn een Toevoeging met    een sterretje (*).

Deze tarievenlijst Betreft de standaardtarievenlijst. 

(Er kunnen afgeweken worden van de standaardtarievenlijst). 

 

   

 

 

 

 

This entry was posted in Tarieven and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.