Tarieven

Prijzen Zijn

Per 1 januari 2022      Zijn de Vrije – Prijzen  in de Mondzorg   Niet  meer van kracht.

De prijzen zijn  Opnieuw  vast gesteld door de overheid.

Nieuwe Manier:     (2022)   Alles maar 1 code voor vulling (wit) composiet

1 vlaks vulling (Wit) (Composiet)  V91   € 49,38

Verdoving   A10   € 15,43

Totaal   € 64,81

Ook in   2022      Blijven Wij Zeer scherp in prijs !!

prestatie Omschrijving Techniek Techniek Uw prijs
Consultatie en diagnostiek
C002 Periodieke controle € 23,45
C003
C001 Intake Raadplegen 1e Bezoek € 46,91
X10  Maken en vermeld kleine foto € 17,28
X21  Maken en aangekondigd kaakoverzichtsfoto € 74,07
X24  Maken en vermeld schedelfoto € 33,33
C011 Uitgebreid / Opstellen en bespreken Zorgplan € 111,10
T11 Onderzoek tandvleesbehandelingen € 
G12 G12 Eenvoudige beetregistratie / was. middelwaarde voor van na Preparatie € 86,41
Mondzorg
M01 M01 Preventieve voorlichting en / van standaard € 13,52
M03 M03 Gebitsreiniging standaard € 13,84
M03 M03 Gebitsreiniging 5 minuten € 13,84
V30 Het eerste element van Sealen € 27,78
V35  Fissuurlak volgende / van fluorideren melkelement € 15,43
M40 M40 Fluoridebehandeling boven- van ondergebit € 15,43
Vullingen, kronen en bruggen
V91 Eenvlaksvulling     Composiet   (wit) € 49,38
V92 Tweevlaksvulling   Composiet   (wit) € 64,81
V93 Drievlaksvulling     Composiet   (wit) € 77,15
V94 Vier / vijfvlaksvulling / meervlaksvulling  (wit) € 98,76
V21 Etsen in Combinatie met etsbare onderlaag voor composietvulling
V15  Schildje / Facing Composiet  (wit) € 74,07
R11  Eenvlakken  inlay * € 111,10
R12 Tweevlaks   inlay ,, * € 172,83
R13 Drievlaks     inlay ,, * € 246,89
R24 Kroon * € 271,58
R40 Brugtussendeel * € 185,17
R79 Schildje van keramiek of kunststof    * € 123,45
R61 Plakbrug met  Preparatie * € 185,17
R65 Toeslag voor  steunpunt bij plakbrug * € 43,21
R46 Brugverankering, per anker * € 
V80 Wortelkanaalstift * € 21,10
R33 Gegoten Opbouw * € 123,45
R31 Opbouw plastisch Materiaal * € 61,72
R29 Confectiekroon * € 55,55
R74 Opnieuw Vastzetten kroon € 24,69
R75 Opnieuw Vastzetten plakbrug € 61,72
Kunstgebitten (prothetische MOGELIJK mogelijk Voorzieningen)
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * € 401,20
P021 Volledig kunstgebit onderkaak * € 246,89
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak * € 185,17
P040 Individuele afdruk  * € 66,66
P001 Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 1-4 elem. * € 92,59
P002 Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 5-13 elem. * € 185,17
P003 Frame    1 – 4   elementen per kaak * € 253,07
P004 Frame    5- 13  elementen Per kaak * € 345,65
P062 Opvullen volledig gebit per kaak * € 87,03
P068 Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak * € 18,52
P069 Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak * € 49,38
P072 Uitbreiding Gedeeltelijk kunstgebit met   elementen  of  Anker * € 49,38
Chirurgie
H50 Terugzetten /  tand of kies. € 61,72
H11 Trekken tand of kies € 46,29
H35 Moeizaam Trekken tand van kies met mucoperiostale  opklap € 74,07
H26 Hechten weke Delen € 67,90
Wortelkanaalbehandelingen (Endodontologie)
E77 Begin de wortelkanaalbehandeling  met 1 kanaal (Initiële) € 61,72
E78 Start wortelkanaalbehandeling (Initiële) elanden Volgend kanaal € 30,86
E13 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 110,10
E14 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48
E16 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86
E17 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 259,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,86
E54 Verwijder van wortelkanaalvulling € 30,86
A10 Geleidings-en / of infiltratie verdoving € 15,43
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
T021 Grondig Reinigen Wortel, complex € 33,33
T82 Tandvleescorrectie per element, € 
Implantaten (Implantologie)
Kaakgewrichtsbehandelingen 
G12 Centrale relatiebepaling € 86,41
M61 Mondbeschermer * € 27,78
Diversen
C021 Toeslag avond-, Nacht-, en weekendbehandeling € 25,92
E43 Vastzetten element  DMV Een Spalk € 24,69
E44 Verwijder Spalk per element € 6,17
E90 Inwendig Bleken, Eerste Zitting € 49,38
E97 Uitwendig Bleken per kaak * € 77,15
C013 Studiemodellen TBV behandelplan € 30,86
M61 Mondbeschermer * € 27,78
C003 Probleemgericht consult € 23,45
C011 Second opinion € 111,10
C020 Mondzorg aan huis * € 18,51

* Materiaal  en / of techniekkosten: Bij een aantal prestaties kunnen NAAST het standaardtarief     Kosten voor Materialen EN techniekkosten  bij komen. Deze prestaties zijn bekend:  Dit zijn een  Toevoeging  met   een sterretje (*).

Deze tarievenlijst Betreft de standaardtarievenlijst. 

(Er kan worden afgeweken van de standaardtarievenlijst). 

This entry was posted in Tarieven and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.