Tarieven

Prijzen Zijn

Per 1 januari 2019    Zijn de Vrije-Prijzen  in de Mondzorg Niet meer van kracht.

De prijzen zijn  Opnieuw  vast gesteld door de overheid.

Nieuwe Manier:     (2019) Alles maar 1 code voor vulling (wit) composiet

1 vlaks vulling (Wit) (Composiet) V91 € 45,85

Verdoving A10 € 14,33

Totaal € 60,18

                                                     Ook in   2019    Blijven Wij Zeer scherp in prijs !!

prestatie Omschrijving Techniek Uw prijs
Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht Raadplegen € 21,78
C11 Intake Raadplegen 1e Bezoek € 21,78
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,05
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 68,77
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 30,95
C28 Uitgebreid / Opstellen en bespreken Zorgplan € 103,16
T11 Onderzoek tandvleesbehandelingen € 151,88
G12 Eenvoudige beetregistratie / was. middelwaarde voor van na Preparatie € 80,24
Preventieve Mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en / of standaard € 12,85
M03 Gebitsreiniging standaard € 12,85
M03 Gebitsreiniging 5 minuten € 12,85
V30 Sealen Eerste element € 25,79
M05 Beslijpen en / of fluorideren melkelement € 25,79
M40 Fluoridebehandeling boven- of ondergebit  € 14,33
Vullingen, kronen en bruggen
V91 Eénvlaksvulling € 45,85
V92 Tweevlaksvulling € 60,18
V93 Drievlaksvulling € 71,64
V94 Vier- van vijfvlaksvulling / meervlaksvulling € 91,70
V21 Etsen in Combinatie met etsbare onderlaag voor composietvulling
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch Materiaal (fineren) € 68,77
R08 Eénvlaks inleg * € 68,77
R09 Tweevlaks inlay ,, * € 131,82
R10 Drievlaks inlay ,, * € 171,94
R24 Kroon * € 252,17
R40 Brugtussendeel * € 171,94
R79 Schildje van keramiek of kunststof, ontmoette Preparatie * € 114,62
R61 Plakbrug ontmoette Preparatie * € 171,94
R65 Volgende tussendeel van steunpunt bij plakbrug * € 40,12
R46 Brugverankering, per anker * € 57,31
V80 Wortelkanaalstift * € 20,06
R33 Gegoten Opbouw * € 114,62
R31 Opbouw plastisch Materiaal * € 57,31
R29 Tijdelijke (nood) kroon * € 51,58
R74 Opnieuw Vastzetten kroon € 22,92
R75 Opnieuw Vastzetten plakbrug € 57,31
Kunstgebitten (prothetische MOGELIJK mogelijk Voorzieningen)
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * € 372,53
P25 Volledig kunstgebit onderkaak * € 229,25
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * € 171,94
P14 Individuele afdruk met randopbouw * € 63,04
P10 Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 1-4 elem. * € 85,97
P15 Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak 5-13 elem. * € 171,94
P34 Frame voor de ontwikkeling van de vakken 1-4 elem. * € 234,98
P35 Frame-opbouw 5-13 elem. * € 320,95
P02 Opvullen volledig gebit per kaak * € 85,97
P57 Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak * € 17,19
P58 Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak * € 45,85
P79 Uitbreiding Gedeeltelijk kunstgebit met elem, van Anker * € 45,85
Chirurgie
H50 Terugzetten VERPLAATST tand of kies. € 57,31
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H35 Moeizaam Trekken tand van kies.met mucoperiostale opklap € 68,77
H26 Hechten weke Delen € 63,04
Wortelkanaalbehandelingen (Endodontologie)
E77 Begin de wortelkanaalbehandeling per elem. met 1 kanaal (Initiele) € 57,31
E78 Start wortelkanaalbehandeling (Initiele) elanden Volgend kanaal € 28,66
E13 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E54 Verwijder van wortelkanaalvulling € 28,66
A10 Geleidings-en / of infiltratie verdoving € 14,33
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
T21 Grondig Reinigen Wortel per element € 30,95
T82 Tandvleescorrectie per element, € 54,45
Implantaten (Implantologie)
Kaakgewrichtsbehandelingen 
G12 Eenvoudige beetregistratie in was / Niet wat tevreden Volgens middelwaarde € 80,24
M61 Mondbeschermer * € 25,79
Diversen
C85 Deelprestatie avond-, Nacht-, en weekendbehandeling € 21,78
E43 Vastzetten elem. DMV Een Spalk € 22,92
E44 Verwijder Spalk per element € 5,73
E90 Inwendig Bleken, Eerste Zitting € 45,85
E97 Uitwendig Bleken per kaak * € 71,64
C29 Studiemodellen TBV behandelplan € 28,66
M61 Mondbeschermer * € 25,79
C76 Afgeven Tandheelkundige Verklaring € 25,00
C28 Tweede mening € 103,16
C80 Mondzorg aan huis * € 17,19

* Materiaal- en / of techniekkosten: Bij een aantal prestaties Kunnen NAAST Het standaardtarief Kosten voor Materialen van techniekkosten Afzonderlijk. Deze prestaties Zijn bekend Deur de Toevoeging van Een sterretje (*).

Deze tarievenlijst Betreft de standaardtarievenlijst. In Enkele Gevallen is de indiase onderhoudsdienst van wat gemiddeld gebruikelijk in de praktijk, Kan er Worden afgeweken van de standaardtarievenlijst. Er wordt dan een gaan zorgzwaartetoeslag worden berekend na overleg met de betrokkene. Dit Uitzonderlijke Hoge Kosten.

This entry was posted in Tarieven and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.